משכירי דירות בקיבוצים

קיבוץ  שם  נייד
אילת השחר כפיר גבאי

052-8280752

 גדות יעל ניב 052-4599986
גונן

עופרית ברנר

054-4689931

דן

ירון פורת 050-7637947

דפנה

עמוס ברין

052-3784116

הגושרים 

אבי פיס

054-6693010

יפתח

אמנון בן חיים 052-2510507

יראון

אילנה בן דור

050-2024335

כפר בלום

רענן ברק

054-7948703

כפר גלעדי

רותי מרמלשטיין

050-7248811

כפר הנשיא

ריטה רובינוב  050-7509235
כפר סאלד שירי גודשלק

050-7479971

להבות הבשן

אלי אברג'יל

054-7670172

מחניים

מילה מימן 052-6065109

מלכיה

ג'ני סמוחה

052-5347998

מנרה

איתי זאנה

053-9212701

מעין ברוך

ארז מרגלית 050-6695665

משגב עם

אבי שרוני

054-5613004

נאות מרדכי

עמוס מורג

052-3781843

עמיעד

גלעד אנידג'ר 052-6124710

עמיר

חגית וורד 050-2274577

קדרים

סיגל זמיר 054-3100351

שדה נחמיה

ורד שפיר

052-3554794

 שניר אורן גביש 052-5226044