השכלה גבוהה

השכלה גבוהה היא אחד מאבני היסוד של התפתחות ההון האנושי בגליל העליון. מכללת תל חי הנמצאת בתחומנו מעשירה את הקהילות הקיבוציות בחיים סטודנטיאליים תוססים. תושבינו מוצאים מגוון של אפשרויות ללימודים גבוהים, לרבות תארים אקדמיים ומגוון קורסי הכשרה מקצועית וכן העשרה אישית במסגרת לימודי חוץ במכללות.
במרחב הגליל העליון נמצאים מוסדות להשכלה גבוהה:
המכללה האקדמית תל חי
המכללה האקדמית צפת
הפקולטה לרפואה במרכז הרפואי זיו
קריית מחקר מיג"ל
מכללת אוהלו
The image failed to load: